Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

POLETNE POČITNICE 2021

Spoštovani člani društva, TVD Partizan Domžale Vam želimo lepe poletne počitnice 2021!!!

smiley

 

Korona virus obvestilo

Pozdravljeni !

 

Do preklica zopet prekinjamo vse vadbe v telovadnicah za vse sekcije društva!

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da z dnem 16. 10. 2020 stopi v veljavo Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (UL 143/2020, 15. 10. 2020), ki med drugim prepoveduje  tudi ponujanje storitev neposredno potrošnikom v zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe v t.i. rdečih statističnih regijah, kamor sodijo tudi Domžale.

 

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo šole dne 15. 10. 2020 prejele okrožnico št. 6030-2020/77, v kateri je navedeno, da zunanji izvajalci v zaprtih šolskih športnih objektih lahko izvajajo le športna tekmovanja ter treninge registriranih športnikov v starostnih kategorijah »mlajši člani« in »člani«, vključenih v športne klube.

 

Prosimo, da zgoraj navedeno dosledno spoštujete.

 

Nordijska hoja, vadba na prostem, ostaja v programu. Več v podlistku - Nordijska hoja.

 

 

Lep pozdrav in ostanimo zdravi !

TVD Partizan Domžale

 

 

Download

Obvestila

 

 

 

Zaradi razmer, ki so nastale ob pndemiji koronavirusa se v društvu izredno potrdi celotno ekipo organov društva v enaki zasedbi za ndaljnja štiri leta.

TVD Partizan Domžale

 

 

Od oktobra do maja po ustaljenih urnikih... VABLJENI!

 

Vsaka sekcija mora spoštovati interna društvena pravila za vstop in koriščenje telovadnih prostorov in garderob.

-Vse sekcije, ki gostujejo v telovadnici O.Š. Domžale, morajo imeti odgovornega vaditelja, ki skrbi za red in urejenost prostorov, katere koristi pri izvajanju vadbe. Pred vadbo pregleda prostore in morebitne poškodbe javi tajništvu šole. V primeru poškodovanja šolskega inventarja med ali po vadbi sekcije društva, se nezgoda javi tajništvu šole. V primeru koriščenja šolskih športnih rekvizitov in opreme vaditelj po zaključku vadbe poskrbi , da je oprema pospravljena in vrnjena na za to določeno mesto.  Prav tako po zaključku vadbe pregleda in poskrbi za urejenost prostorov, ki se koristijo pri vadbi.

 

 

Vabljeni v našo družbo!

 


 

O društvu

Naziv društva: Telesnovzgojno društvo PARTIZAN Domžale
Skrajšan naslov: TVD PARTIZAN Domžale
Naslov: Kopališka 4, 1230 Domžale
Ident-št za DDV: SI52207145
Matična številka: 5015154
Številka transakcijskega računa: SI56 6100 0000 9978 834

Ponudnik plačilnih storitev: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
 

Društvo ni zavezanec za DDV.


 

Organi društva TVD Partizan Domžale

UPRAVNI ODBOR

Predsednik : Bizjak Janez
Podpredsednik: Štrekelj Brane
Blagajnik: Košak Mojca
Tajnik: Štrekelj Manica
Član: Kokalj Adriana

 

STROKOVNI ODBOR

Vodja: Košak Primož
Člani: Črne-Ivkovič Anica, Juvan Zdenka, Košak Franc

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Šraj Ivan
Člana: Zupanek Tone, Bešter Bojan

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik: Grmek Stane

Člana: Košak Jaka, Šubelj Nataša