Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZONA 21 / 22

Pozdravljeni športni rekreativci!

Sezona 21 / 22 je pred vrati in zato velja obvestilo, da tudi naše društvo pričenja z aktivno vadbo v notranjih prostorih. Glede na razmere COVID zahtev bomo na vseh vadbah zahtevali pogoje, kot bodo zahtevani s strani stroke. 

Spremenili bomo tudi vadbeni program in sicer je odpovedana vadba otrok in FLOWIN vadba, za ostale vadbe pa vas obvestimo proti koncu septembra, ko bodo potrjeni urniki v šolskih telovadnicah, kjer gostujemo.

Vadba Nordijske hoje, ki poteka na prostem, pa se začne v četrtek 16. 9. ob 18 uri.  (podlistek nordijska hoja)

smiley

Na republiški praznik - Dan športa, smo prav nordijci aktivno začeli novo sezono 21/22!

Obvestila

 

 

 

Zaradi razmer, ki so nastale ob pndemiji koronavirusa se v društvu izredno potrdi celotno ekipo organov društva v enaki zasedbi za ndaljnja štiri leta.

TVD Partizan Domžale

 

 

Od oktobra do maja po ustaljenih urnikih... VABLJENI!

 

Vsaka sekcija mora spoštovati interna društvena pravila za vstop in koriščenje telovadnih prostorov in garderob.

-Vse sekcije, ki gostujejo v telovadnici O.Š. Domžale, morajo imeti odgovornega vaditelja, ki skrbi za red in urejenost prostorov, katere koristi pri izvajanju vadbe. Pred vadbo pregleda prostore in morebitne poškodbe javi tajništvu šole. V primeru poškodovanja šolskega inventarja med ali po vadbi sekcije društva, se nezgoda javi tajništvu šole. V primeru koriščenja šolskih športnih rekvizitov in opreme vaditelj po zaključku vadbe poskrbi , da je oprema pospravljena in vrnjena na za to določeno mesto.  Prav tako po zaključku vadbe pregleda in poskrbi za urejenost prostorov, ki se koristijo pri vadbi.

 

 

Vabljeni v našo družbo!

 


 

O društvu

Naziv društva: Telesnovzgojno društvo PARTIZAN Domžale
Skrajšan naslov: TVD PARTIZAN Domžale
Naslov: Kopališka 4, 1230 Domžale
Ident-št za DDV: SI52207145
Matična številka: 5015154
Številka transakcijskega računa: SI56 6100 0000 9978 834

Ponudnik plačilnih storitev: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
 

Društvo ni zavezanec za DDV.


 

Organi društva TVD Partizan Domžale

UPRAVNI ODBOR

Predsednik : Bizjak Janez
Podpredsednik: Štrekelj Brane
Blagajnik: Košak Mojca
Tajnik: Štrekelj Manica
Član: Kokalj Adriana

 

STROKOVNI ODBOR

Vodja: Košak Primož
Člani: Črne-Ivkovič Anica, Juvan Zdenka, Košak Franc

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Šraj Ivan
Člana: Zupanek Tone, Bešter Bojan

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik: Grmek Stane

Člana: Košak Jaka, Šubelj Nataša