Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvestila

POSEBNO OBVESTILO!

 

Čistilna akcija za naše društvo bo 9.aprila 2016, čistili bomo Šumberk ali pa brežino Kamniške Bistrice, če bo kdo raje ob vodi. Prosim za povratno informacijo o udeležbi.

 

Občni zbor društva TVD PARTIZAN DOMŽALE bo v četrtek 14. 4. 2016 ob 19:30 v društvenem prostoru stavbe Zavoda za šport Domžale.

Na občnem zboru bomo izpeljali volitve upravnega odbora in ostalih odborov društva, hkrati pa bomo obravnavali tudi tekoče programe društva.

  Vabljeni!

  DNEVNI RED:

1.      Izvolitev delovnih organov občnega zbora

2.      Poročila za leto 2015 in razprave

3.      Zaključek vadbene sezone 2015/2016

4.      Volitve organov društva

5.      Razno

 

Janez Bizjak, predsednik TVD Partizan Domžale

 

Obvestilo za vaditelje in člane sekcij!

 

Letošnje leto 2016 je zopet volilno leto za organe društva TVD Partizan Domžale, ki zajema: upravni odbor, strokovni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Poimensko lahko člane, ki delujejo v omenjenih organih društva pregledate na naši spletni strani.

Na prihajajočem občnem zboru na katerega ste vabljeni vsi člani društva se za naslednji štiri letni mandat ponovno formira članstvo v organih društva. Vabimo vse, ki bi se radi prostovoljno vključili v katerega od organov društva, da to sporoči vaditelju na vadbi in se udeleži občnega zbora društva katerega datum bo objavljen na naši spletni strani.

V kolikor ste zadovoljni z delom društva ali pa imate kakršne koli pripombe, vas kot naše redne sodelavce na vadbi prosimo, da to sporočite vaditelju na vadbi.

Če ste zadovoljni z našim delom, ekipa, ki se trudi za obstoj društva ostaja ista in se jo izvoli še za naslednji mandat.

 

Domžale, februar 2016

 

 

 

 

Z oktobrom pričnemo vadbo in rekreacijo v telovadnicah. Urnik je v podlistku "Razpored vadbe" vabimo vse, ki imate namen izboljšati vaše počutje, si pridobiti moč in kondicijo, sodelovati v dobri družbi, da se nam pridružite v naših vadbenih sekcijah.

 

Vabljeni v našo družbo!

 

Vodena vadba skozi celo leto ostaja Nordijska hoja, več v podlistu - Nordijska hoja.
 

O društvu

Naziv društva: Telesnovzgojno društvo PARTIZAN Domžale
Skrajšan naslov: TVD PARTIZAN Domžale
Naslov: Kopališka 4, 1230 Domžale
Ident-št za DDV: SI52207145
Matična številka: 5015154
Številka transakcijskega računa: SI56 6100 0000 9978 834

Ponudnik plačilnih storitev: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
 

Društvo ni zavezanec za DDV.


 

Organi društva TVD Partizan Domžale

UPRAVNI ODBOR

Predsednik : Bizjak Janez
Podpredsednik: Štrekelj Brane
Blagajnik: Košak Mojca
Tajnik: Štrekelj Manica
Član: Kokalj Adriana

 

STROKOVNI ODBOR

Vodja: Košak Primož
Člani: Črne-Ivkovič Anica, Juvan Zdenka, Košak Franc

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Šraj Ivan
Člana: Zupanek Tone, Bešter Bojan

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik: Grmek Stane

Člana: Košak Jaka, Šubelj Nataša