Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona virus obvestilo

Pozdravljeni !

Po počitnicah smo dobili kar nekaj obvestil z osnovnih šol glede možnosti organiziranja rekreacije v nadaljnje. Kot boste videli v prilogah je za zdaj še vedno zmagovalec COVID-19 in bo večina vadb prestavljena.

-      Kot kaže BO le na OŠ Vencelj Perko kolikor toliko normalna vadba, seveda vse z varnostnimi zdravstvenimi priporočili.

-      Zaenkrat NE bo mogoča vadba na OŠ Domžale, v obvestilu ni podrobnejših informacij.

-      Prav tako NE bo možna rekreacija na OŠ Roje vsaj do novembra zaradi posledic poletnega neurja s točo, verjetno pa tudi virus ne bo omogočal takojšnjega začetka rekreacije.

Rekreacija na prostem (nogomet, nordijska hoja, petanka …) zaenkrat poteka nemoteno, zato izkoristite lepe dneve !

Če bo situacija s COVID-19 dopuščala se bomo vseeno poskušali dobiti in organizirati skupni sestanek, da se dogovorimo kako prebroditi ta neugodni in nepredvidljivi čas in poiščemo morebitne rezervne variante.

 

Lep pozdrav in ostanimo zdravi !

TVD Partizan Domžale

 

 

Download

Obvestila

Posebno obvestilo!

Zaradi koronavirusa se vadba vseh skupin TVD Partizana, ki potekajo v telovadnicah osnovnih šol prekinja do nadaljnjega!

 

 

Zaradi razmer, ki so nastale ob pndemiji koronavirusa se v društvu izredno potrdi celotno ekipo organov društva v enaki zasedbi za ndaljnja štiri leta.

TVD Partizan Domžale

 

 

Od oktobra do maja po ustaljenih urnikih... VABLJENI!

 

Vsaka sekcija mora spoštovati interna društvena pravila za vstop in koriščenje telovadnih prostorov in garderob.

-Vse sekcije, ki gostujejo v telovadnici O.Š. Domžale, morajo imeti odgovornega vaditelja, ki skrbi za red in urejenost prostorov, katere koristi pri izvajanju vadbe. Pred vadbo pregleda prostore in morebitne poškodbe javi tajništvu šole. V primeru poškodovanja šolskega inventarja med ali po vadbi sekcije društva, se nezgoda javi tajništvu šole. V primeru koriščenja šolskih športnih rekvizitov in opreme vaditelj po zaključku vadbe poskrbi , da je oprema pospravljena in vrnjena na za to določeno mesto.  Prav tako po zaključku vadbe pregleda in poskrbi za urejenost prostorov, ki se koristijo pri vadbi.

 

 

Vabljeni v našo družbo!

 


 

O društvu

Naziv društva: Telesnovzgojno društvo PARTIZAN Domžale
Skrajšan naslov: TVD PARTIZAN Domžale
Naslov: Kopališka 4, 1230 Domžale
Ident-št za DDV: SI52207145
Matična številka: 5015154
Številka transakcijskega računa: SI56 6100 0000 9978 834

Ponudnik plačilnih storitev: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
 

Društvo ni zavezanec za DDV.


 

Organi društva TVD Partizan Domžale

UPRAVNI ODBOR

Predsednik : Bizjak Janez
Podpredsednik: Štrekelj Brane
Blagajnik: Košak Mojca
Tajnik: Štrekelj Manica
Član: Kokalj Adriana

 

STROKOVNI ODBOR

Vodja: Košak Primož
Člani: Črne-Ivkovič Anica, Juvan Zdenka, Košak Franc

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Šraj Ivan
Člana: Zupanek Tone, Bešter Bojan

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik: Grmek Stane

Člana: Košak Jaka, Šubelj Nataša