Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvene listine

Občni zbor - zapisnik

TVD PARTIZAN
Domžale

Zapisnik: seje upravnega odbora TVD PARTIZAN Domžale, ki je bila 21. 05. 2013 ob 20,00:

Prisotni:
Bizjak Janez, Filo Matjaž, Grmek Stane, Kokalj Adrijana, Košak Mojca, Košak Primož, Hrženjak Ludvik, Štrekelj Branko, Šubelj Nataša, Zupanek Tone, Štrekelj Manica,
Upravičeno odsotni: Černe Anica, Košak Franc, Šraj Ivan.

Dnevni red:
1.      Poročila za leto 2012 in razprave 
2.      Zaključek vadbene sezone 2011/2012 
3.      Razno 


1) Poročila za leto 2012 in razprave

Poročilo predsednika društva Bizjak Janeza.

Vseh članov TVD društva v letu 2012 je bilo 280, od tega članov in članic 115, otrok 135 in 51 članov tekmovalcev nogometa v veteranski ligi in ligi Petanke.
Društvo je bilo vse leto aktivno v vseh devetih sekcijah rekreativnega športa. Skrbeli smo za športno aktivnost mlajše populacije, rekreativno vadbo nogometa, košarke, odbojke, namiznega tenisa in telovadbo, ki se je redno odvijala v prostorih telovadnice čez celo šolsko sezono.
Vaditelje imamo strokovno usposobljene.
Poleg redne aktivnosti vadbe smo upravitelji in vzdrževalci trim steze, ki je bila čez vse leto vzorno vzdrževana.
Naši mladi telovadci so z neutrudno pomočjo vaditeljev in vaditeljic pripravili telovadni nastop za materinski dan 25.3.2013.
Spomnili smo se tudi naših članic ob prazniku 8 marca za dan žena.
Za naše najmlajše člane smo z nastopom počastili Dedka mraza.
V maju se je skupina članov udeležila pohoda po poti spomina okoli Ljubljane.
Udeležili smo se tudi vsakoletne akcije »Čiste in zelene Domžale«.
V Petanki smo še vedno v prvi državni ligi in nosilci kolajn z državnega prvenstva.
Društvo se financira delno s strani Občine Domžale, delno s strani donatorjev ter s članarino članov društva.
Z razpoložljivimi sredstvi krijemo stroške telovadnic, stroške nakupa športnih rekvizitov, najemnino društvenega prostora, nakup športnih majic in drugo.

 

Blagajniško poročilo.
Letno poročilo za 2012:
Prihodki:    = 12.803,59 €
Prenos iz leta 2011   = 4.621,65 €
Skupaj = 17.425,24 €
 
Odhodki:  14.358,53 €
Končno stanje 31.12.2012 = 3.066,71 €


Poročilo strokovnega odbora za leto 2012.

Poročilo je podal strokovni vodja Košak Primož.
Aktivnosti so potekale v skladu s programom društva, ki smo ga pripravili. Pohvala gre Adrijani Kokalj in Šubelj Nataši, ki sta odlično pomagali voditi uspešno vadbo otrok.

2) Zaključek vadbene sezone za leto 2012/2013

Termini so naslednji:

• OŠ Domžale:
   vadba do
ponedeljek 19:30 - 20:30 članice: vaditeljica Anica Černe Ivkovič, Adriana Kokalj 31.5.2013
torek 20:00 – 21:00 Odbojka: člani in članice Košak Primož 31.5.2013
torek 21:00 – 22:30 člani: vaditelj Štrekelj Branko, Filo Matjaž 31.5.2013
Sreda 18 – 19:30 cicibani in pionirji:  Košak Primož, Kokalj Adriana in Šubelj Nataša, (5-8 in 8 – 12 let) 30.4.2013
Nedelja
9:30 - 11 Nogomet: člani Branko Štrekelj 31.5.2013
Nedelja 14:00 – 15:00 Košarka – člani in članice Branko Štrekelj, Filo Matjaž 31.5.2013

• OŠ Venclja Perka
torek 20:30 – 22:00 Košarka odbojka 31.5.2013

• OŠ Roje
sreda 20:0 – 21:30 Člani članice, vaditelj Juvan Zdenka 31.5.2013
• Nogometmo igrišče NK Domžale: veterani NK TVD Partizan, treningi in tekmovamje v nogometni veteranski ligi območja občine Domžale, vaditelji Hrženjak Ludvik in Veljadžič Sulejman. Zadnja tekma je 24 6. 2013.
Čez poletje se vršijo rekreacijski treningi nogometa na igrišču z umetno travo, vsako nedeljo, torek in petek.
Poleti se organizira rekreacijska odbojka na mivki, vsak petek od 18.00 do 20.00 ure.
Sekcija nordijske hoje, ki jo vodi Košak Primož je vodena tudi čez poletje.
V okviru društva je možna udeležba na rekreaciji tenisa.
Organiziran je rekreacijski »Tek bosih nog«, ki jo vodi Grmek Stane, izvaja se čez celo leto.


3) Razno

• Za vaditelje društva se podeli skromna nagrada za celoletno delo.
• Za sekcijo odbojke na OŠ Roje se za naslednjo sezono nabavi nova mreža.


Vsi trije sklepi so soglasno sprejeti s strani prisotnih članov.

 

Domžale, 21.5.2013      Predsednik TVD Partizan
Zapisala: Marija Štrekelj                         Janez Bizjak