Začetna stran

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvestila

 

 

 

smiley

 

Športno-rekreativno društvo TVD Partizan Domžale vas tako kot vsako leto vljudno vabi, da senam pridružite v novi vadbeni sezoni 2023/24, ki se letos začenjajo prej in sicer že s 1.septembrom po sledečem urniku:
OŠ DOMŽALE - telovadnica:.
 ponedeljek:
TELOVADBA članice, od 20.00 do 21.30 ure. Vaditeljica Anica Črne Ivkovič in pomočnica Adriana
Kokalj. Vadba bo potekala od 11.9.2023 do konca junija 2024.
 torek:
KOŠARKA rekreacija, od 20.00 do 21.30 ure. Vadba bo potekala od 5.9.2023 do konca junija
2023, prijave možne do zapolnitve skupine.
 sreda:
NOGOMET člani, od 20.00 do 21.30 ure. Vadba bo potekala od 8.11.2023 do konca marca 2023.
Poleti vadba poteka na igrišču z umetno travo v športnem parku Domžale.
 nedelja:
NOGOMET člani, od 9.30 do 11.00 ure. Koordinator vadbe Filo Matjaž. Vadba bo potekala od
8.11.2023 do konca marca 2023.
OŠ VENCLJA PERKA - telovadnica:
 četrtek:
KOŠARKA rekreacija, od 20.00 do 21.30 ure, koordinator vadbe Jernejčič Tone. Vadba poteka
od 7.9.2023 do konca junija 2023. Prijave možne do zapolnitve skupine.
OŠ ROJE - telovadnica:
 sreda:
ODBOJKA člani, članice od 20.00 do 21.30 ure. Koordinator vadbe Tone Zupanek. Vadba bo
potekala od 6.9.2023 do konca junija 2023.
 četrtek:
ODBOJKA člani, članice, od 20.00 do 21.30 ure. Koordinator vadbe Miha Jamšek. Vadba bo
potekala od 7.9.2023 do konca junija 2023.
Dodatne informacije najdete tudi na naši spletni strani:
http://www.tvdrustvo-partizandomzale.si/

 

Vsaka sekcija mora spoštovati interna društvena pravila za vstop in koriščenje telovadnih prostorov in garderob.

-Vse sekcije, ki gostujejo v telovadnici O.Š. Domžale, morajo imeti odgovornega vaditelja, ki skrbi za red in urejenost prostorov, katere koristi pri izvajanju vadbe. Pred vadbo pregleda prostore in morebitne poškodbe javi tajništvu šole. V primeru poškodovanja šolskega inventarja med ali po vadbi sekcije društva, se nezgoda javi tajništvu šole. V primeru koriščenja šolskih športnih rekvizitov in opreme vaditelj po zaključku vadbe poskrbi , da je oprema pospravljena in vrnjena na za to določeno mesto.  Prav tako po zaključku vadbe pregleda in poskrbi za urejenost prostorov, ki se koristijo pri vadbi.

 

 

Vabljeni v našo družbo!

 


 

O društvu

Naziv društva: Telesnovzgojno društvo PARTIZAN Domžale
Skrajšan naslov: TVD PARTIZAN Domžale
Naslov: Kopališka 4, 1230 Domžale
Ident-št za DDV: SI52207145
Matična številka: 5015154
Številka transakcijskega računa: SI56 6100 0000 9978 834

Ponudnik plačilnih storitev: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA
 

Društvo ni zavezanec za DDV.


 

Organi društva TVD Partizan Domžale

UPRAVNI ODBOR

Predsednik : Bizjak Janez
Podpredsednik: Štrekelj Brane
Blagajnik: Košak Mojca
Tajnik: Štrekelj Manica
Član: Kokalj Adriana

 

STROKOVNI ODBOR

Vodja: Košak Primož
Člani: Črne-Ivkovič Anica, Juvan Zdenka, Košak Franc

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Šraj Ivan
Člana: Zupanek Tone, Bešter Bojan

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Predsednik: Grmek Stane

Člana: Košak Jaka, Šubelj Nataša